NL
Verantwoord beleggen in ons beleggingsproces

We hebben principes voor verantwoord beleggen geïntegreerd in al onze producten en beleggingscategorieën. Door deze brede aanpak kunnen we de risico’s spreiden over onze portefeuille en tegelijk onze invloed aanwenden om op zoveel mogelijk terreinen positieve resultaten te realiseren.

Invulling geven aan onze overtuigingen

We willen ons commitment om financieel rendement te genereren en tegelijk bij te dragen aan het algemeen belang omzetten in het best mogelijke meetbare resultaat. Daarvoor gebruiken we externe kaders waarmee we onze activiteiten kunnen structureren en beoordelen, zoals Impact Frontiers. We zijn lid van de Investors’ Council van het Global Impact Investing Network en een van de oprichters en sponsoren van de Europese afdeling van CREO (Clean, Renewable and Environmental Opportunities). Dit is een platform van kapitaalverschaffers die belangstelling hebben voor beleggen in milieu, schone technologie en verwante sectoren en die voorlichting en samenwerking op dit gebied willen bevorderen.

 

Onze managers scoren

Met onze ESG-scorekaart kunnen we op consistente wijze omgaan met onze managers. Met de kaart houden we de voortgang bij die is geboekt bij elk strategisch aspect van ESG-integratie: van due diligence en het selecteren van managers in de eerste fasen tot en met het beoordelen van hun inzet en effectiviteit bij het integreren van ESG in hun werk. Het zorgt voor standaardisatie in onze eigen werkwijze en geeft onze managers duidelijkheid over wat wij graag willen zien en hoe zij dit kunnen leveren.

Onze managers zijn onze partners – samen streven we naar positieve resultaten in de echte economie. We gaan met ze in gesprek om continu te kunnen verbeteren, en we gebruiken daarbij de scorekaart als uitgangspunt.

Verantwoord beleggen in de praktijk

Van waarden naar beleggingen: strategieën, procedures en governance om te zorgen dat we onze missie uitdragen en onze beloftes waarmaken – dit alles is beschreven in ons Beleid verantwoord beleggen. Daarmee hangen deze twee onderliggende documenten samen:

  1. ESG-standpunten & uitsluitingsbeleid (PDF) + thematische papers
    We hebben klimaatverandering, mensenrechten en goed ondernemen gekozen als de drie belangrijkste onderwerpen en prioriteiten voor engagement. In dit beleid beschrijven we onze standpunten en verwachtingen ten aanzien van deze thema’s.

  2. Engagement & stembeleid (PDF)
    In gesprek gaan met fondsmanagers in alle beleggingscategorieën is een essentieel onderdeel van het proces van monitoren nadat er is belegd. Zij kunnen namelijk in de echte economie het verschil maken. Het beschrijft hoe we onze invloed via beleggingen aanwenden.

Klimaat

Als verantwoordelijke belegger zijn we bezorgd over klimaatverandering. Resilient climate is het centrale thema van onze portefeuille. We hebben het Nederlandse Klimaatakkoord ondertekend en het is onze ambitie om in 2040 netto nul uitstoot te bereiken. We zijn daarom in onze eigen onderneming CO2-neutraal en we meten en reduceren de CO2-voetafdruk van onze portefeuille. In ons jaarlijkse Verslag verantwoord beleggen en in het TCFD Report 2022 (PDF) doen we verslag van de voortgang die we boeken op weg naar een netto nul portefeuille.

 

Mensenrechten

Een essentieel aspect van ons geestelijk erfgoed is het belang van de menselijke waardigheid, dezelfde die de VN-verklaring van de rechten van de mens heeft geïnspireerd en die wij als onze norm hanteren. Wij erkennen dat wij deze rechten alleen kunnen handhaven als wij een proces creëren om beter inzicht te krijgen in onze invloed op mensenrechten en arbeidsomstandigheden. In 2022 publiceren wij onze eerste Mensenrechtenverklaring, als verbintenis om ons vermogen om de mensenrechten te respecteren verder te versterken vanuit de verschillende rollen die wij hebben als werkgever, bedrijfseigenaar, tot en met onze investeringen. Onze verklaring omvat ons eerste plan van 2022 tot 2025 en de stappen die wij geloven te moeten zetten. In 2023 hebben we een van deze eerste stappen gezet en beschreven in ons Human Rights Policy. Wij zijn ervan overtuigd dat wij onderweg veel zullen leren en nodigen onze belanghebbenden uit om samen met ons deze weg te bewandelen.