NL

Governance

Onze governance

De Anthos Fund & Asset Management (Anthos) Board of Directors is eindverantwoordelijk voor het portefeuillebeheer en de beleggingsdiensten, evenals voor een governance-model dat garant staat voor sterke interne controle en bijdraagt aan ons commitment aan integriteit, ethische waarden en operational excellence. 

Onze Supervisory Board houdt toezicht op de Anthos Board of Directors.

Supervisory Board

Onze Supervisory Board, die uit drie personen bestaat, houdt toezicht op de Anthos Board of Directors (hieronder meer informatie).

Leen Meijaard, Chairman

Leen kwam in 2021 bij Anthos als voorzitter van de Supervisory Board. Hij heeft meer dan 36 jaar ervaring in portefeuillebeheer en in leiderschapsposities in de beleggingssector. Leen is nu voorzitter van een aantal raden van commissarissen, waaronder die van Achmea Investment Management. Eerder was hij 15 jaar Managing Director EMEA bij Blackrock, directeur bij Fidelity Investments en Senior Portfolio Manager bij Robeco. Daarvoor werkte hij bij het ministerie van Financiën in Den Haag. 

Overzicht van huidige (neven)functies:

 • Lid Bestuur - Dutch Venture Initiative S.A. SICAR
 • Voorzitter Raad van commissarissen - Achmea Investment Management B.V.
 • Lid Raad van commissarissen - OBAM IM B.V.  
 • Lid Raad van toezicht & Lid Audit commissie - Cultuurfonds
 • Lid Raad van toezicht - Pensioenfonds Detailhandel

Hélène Vletter-van Dort

Hélène werd in 2021 lid van de Supervisory Board van Anthos. Ze heeft ruim 30 jaar ervaring als jurist in verschillende vooraanstaande posities. Sinds 2015 is zij vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van NN Group NV. Eerder in haar carrière werkte ze als rechter en advocaat. Hélène is nu Professor of Financial Law & Governance aan de Erasmus School of Law. 

Overzicht van huidige (neven)functies:

 • Professor Financial Law & Governance - Erasmus School of Law
 • Vice-voorzitter Raad van Commissarissen en Voorzitter Remuneratiecommissie - NN Group N.V.
 • Lid Raad van toezicht, Lid Audit / Risk commissie en Lid Commissie digitalisering – NPO
 • Partner - Adler Psychometrics LLC
 • Partner - De Bestuurskamer
 • Lid Bestuur - Stichting Nyenrode Fonds
 • Lid Bestuur - Stichting Grotius Academie
 • Lid Bestuur - International Center for Financial Law & Governance (ICFG) 
 • Voorzitter Bestuur - Stichting Luchtmans
 • Lid van de Raad van Commissarissen, Voorzitter van de Nomination & Governance Committee, Lid van de Audit Committee en Lid van de Remuneration Committee – STMicroelectronics

Board of Directors & Management Team

De Anthos Fund & Asset Management (Anthos) Board of Directors is eindverantwoordelijk voor het portefeuillebeheer en de de beleggingsdiensten. Daarnaast heeft elke beleggingscategorie een eigen team en een eigen Chief Investment Officer. Dit betekent volledige autonomie wat betreft beleggingsbeslissingen en vertaalt zich in snelheid, efficiëntie, op elkaar afgestemde incentives en onafhankelijke besluitvorming in de verschillende teams. 

De Anthos Board of Directors is ook verantwoordelijk voor een governance-model dat garant staat voor sterke interne controle en bijdraagt aan ons commitment aan integriteit, ethische waarden en operational excellence. We erkennen dat risico’s nemen bij zakendoen hoort. Het is zelfs nodig om voor cliënten waarde te kunnen creëren. Toch hebben we maatregelen genomen om kwaliteit te garanderen, zowel in onze organisatie als in de structuur van onze processen. 

Jelle Ritzerveld, Chief Risk and Innovation Officer en Member of Anthos Board of Directors

Anthos heeft begin 2023 Jelle Ritzerveld verwelkomd als CRIO. Jelle heeft meer dan 15 jaar ervaring in de financiële dienstverlening, onder andere in het aansturen van toezichthoudende stakeholders en het efficiënt implementeren van innovatie en verandering. De afgelopen jaren werkte hij bij Aegon, laatstelijk als Chief of Staff & Chief Transformation Officer bij Aegon Nederland, waar hij verantwoordelijk was voor het volledige veranderportfolio van Aegon Nederland, inclusief het Data & Digital domein. Daarvoor vervulde Jelle functies als Chief Risk Officer bij Aegon Group, Aegon Blue Square, Delta Lloyd Asset Management en Kempen Capital Management.

Gedragscode

Onze Gedragscode (PDF) beschrijft wat wij van onze medewerkers verwachten met betrekking tot ethisch gedrag. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de gedeelde overtuigingen en principes van Anthos.