NL

Onze ervaring

Waarden-gedreven beleggen – dat is wat we doen

Anthos Fund & Asset Management is een waarden-gedreven vermogensbeheerder. Dit betekent dat we intrinsiek gemotiveerd zijn om te beleggen op basis van de waarden van duurzaamheid, menselijke waardigheid en goed ondernemerschap. Deze waarden zijn stevig verankerd in onze geschiedenis, onze mensen, onze organisatie en onze processen.

Waarden-gedreven beleggen betekent dat we ons laten leiden door onze waarden duurzaamheid, menselijke waardigheid en goed ondernemerschap

Ons meest recente Verslag verantwoord beleggen beschrijft we hoe we dit in 2022 in de praktijk hebben gebracht.

We zijn ervan overtuigd dat ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance) financieel materieel kunnen zijn en dat we betere voor risico’s gecorrigeerde financiële rendementen kunnen behalen als deze overwegingen worden meegenomen in onze beleggingsbeslissingen.

 

Beleid verantwoord beleggen

Aan de hand van ons Beleid voor verantwoord beleggen (PDF) kunnen we ESG-aspecten nog verder in ons beleggingsproces integreren. Het beleid dient als uitgangspunt bij onze gesprekken met cliënten. Op de pagina Verantwoord beleggen in ons beleggingsproces geven we een overzicht van hoe ons eigen beleid voor verantwoord beleggen en aanvullend beleid zich tot elkaar verhouden.

“We ontwikkelen onze benadering zo dat we onze waarden nog beter kunnen vertalen naar de juiste beleggingsresultaten.”

Jelena Stamenkova van Rumpt, Director of Responsible Investment

Onze beleggingen in kaart brengen

Het is onze overtuiging dat goede beleggingsresultaten duurzame resultaten zijn, en dat vermogen – mits op de juiste manier belegd – een positieve bijdrage levert aan maatschappij en milieu.

In 2020 hebben we dit principe verder uitgewerkt door al onze beleggingen in kaart te brengen met behulp van het ‘ABC’ raamwerk van het Impact Management Project (IMP). Dit kader was gebaseerd op het More than Measurement impact framework (PDF) dat we in oktober 2016 publiceerden. We zijn trots op onze rol als katalysator bij de recente totstandkoming van het Impact Management Platform – een samenwerking tussen toonaangevende initiatieven op het gebied van duurzaamheid en impact.

Het ‘ABC’ raamwerk rangschikt het type impact dat beleggingen op de wereld hebben en onderscheidt vier categorieën: veroorzaakt (mogelijk) schade, voorkomt schade, draagt positief bij aan de maatschappij, en draagt bij aan oplossingen.

Veroorzaakt (mogelijk) schade

Bewust van (potentiële) negatieve gevolgen, maar niet proberen ze te voorkomen

Verantwoord beleggen

A. Voorkomt schade

  • Om risico te beperken
  • Om de negatieve voetafdruk te verkleinen

Duurzaam beleggen

B. Draagt positief bij aan de maatschappij

Afstemmen op duurzame groeifactoren op lange termijn

Impactbeleggen

C. Draagt bij aan oplossingen

  • Verbetering van de toegang tot financiering voor klanten van de onderkant van de piramide
  • Klimaatverandering helpen oplossen

ABC-raamwerk van het Impact Management Project

De normen van het IMP geven ons en onze cliënten strategisch inzicht in hun portefeuilles. Daarmee kunnen we de gewenste impact bespreken. Ze verschaffen duidelijkheid en geven ons de mogelijkheid om beleggingen en ambities op elkaar af te stemmen. Bovendien kunnen we aan de hand van deze normen onze producten toetsen aan de rapportagevereisten van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR wordt steeds belangrijker als tool om de uitkomsten van onze beleggingen te beoordelen. 

Aansluiting bij de sector

We willen onze invloed vergroten als lid of ondertekenaar van belangrijke platforms op het gebied van verantwoord beleggen, impactbeleggen, klimaat en vermogensbeheer of door hun uitgangspunten te onderschrijven.