NL

Onze ervaring

Strategieën & oplossingen, op u toegesneden

Onze beleggingsprofessionals werken samen met onze cliënten om beleggingsportefeuilles samen te stellen die passen bij hun strategieën in verschillende beleggingscategorieën, met deskundig beheer op maat in aandelen, vastrentende waarden, vastgoed, private equity, alternatieve beleggingen, (multi-asset) impactbeleggingen en onze Outsourced Chief Investment Officer.

Outsourced Chief Investment Officer

Onze ervaring en knowhow in een compleet pakket oplossingen

We weten precies hoe missie, visie, waarden en overtuigingen richting geven aan beleggingsdoelen. Bij het samenstellen van de portefeuilles houden we rekening met de behoeften van onze cliënten – hun ambities, risicobereidheid en gewenste asset allocatie. Door dagelijks uw portefeuille te beoordelen en te monitoren, zetten we ons in om uw beleggingsdoelen te bereiken. 

Lees verder

Multi-asset impact

Multi-asset en impactbeleggen: een productieve combinatie

De Anthos Multi-Asset Impact Strategy bewijst dat impactbeleggen in alle beleggingscategorieën mogelijk is. Met deze strategie en onze totaalbenadering creëren we impact in verschillende beleggingscategorieën en beleggingsstijlen.  

De combinatie van multi-asset en impact resulteert in een optimale balans tussen naar risico gecorrigeerde financiële resultaten en maatschappelijke en milieu-impact.

Lees verder

Aandelen

Een waardengedreven benadering in wereldwijde aandelen

De global equity fund-of-fund strategy combineert financieel rendement met positieve impact en verantwoord beleggen. Het aandelenteam selecteert de beste managers op grond van hun trackrecord, beleggingsproces en prijs.  

Daarnaast hebben deze fondsen een positieve impact in specifieke thema’s (de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, SDG’s) en bieden ze een best-in-class kader voor verantwoord beleggen. 

Lees verder

Vastrentende waarden

Gediversifieerde oplossingen voor vastrentende waarden

Met onze obligatiestrategieën streven we naar aantrekkelijke voor risico’s gecorrigeerde rendementen waarmee we cliënten stabiele inkomsten op de lange termijn kunnen bieden. Het vermogen wordt belegd door managers met een effectief ESG-beleid, of door mandaten met op maat gemaakte benchmarks voor verantwoord beleggen en uitsluitingen.  

Met het oog hierop hebben we een gedisciplineerde, volledig waarden-gedreven beleggingsaanpak ontwikkeld, met sterke selectievaardigheden en tegen uiterst concurrerende prijzen. 

Lees verder

Absolute return strategies

Absolute return, voorloper in verantwoord beleggen

De Anthos Absolute Return Strategy streeft naar uitzonderlijke beleggingsresultaten op basis van de waarden duurzaamheid, menselijke waardigheid en goed ondernemerschap. 

De strategie streeft stabiele prestaties na met een beperkte correlatie met ontwikkelingen op alle markten. ESG en verantwoord beleggen worden zowel op portefeuilleniveau als op het niveau van de managers die we selecteren geïntegreerd.  

Lees verder

Vastgoed

Vastgoed, met financiële en maatschappelijke impact

Particulier vastgoed speelt een belangrijke rol in beleggingsportefeuilles omdat het niet door de volatiliteit op de aandelenmarkten wordt beïnvloed. Huurinkomsten leveren robuuste prestaties, en door de stijgende prijzen kunnen beleggers vermogensgroei realiseren. Onze Real Estate Strategy streeft naar een aantrekkelijk risico/rendementsprofiel, met sterke ESG-prestaties. 

Lees verder

Private equity

Private equity, innovatie gecombineerd met verantwoord beleggen

Private equity stimuleert innovatie. Het ontsluit potentieel door ondernemingen op te bouwen en op verschillende manieren waarde te creëren.  

De strategie streeft naar aantrekkelijke voor risico’s gecorrigeerde rendementen door te beleggen in een gespreide mix van private equity fondsen met operational value add strategieën in ontwikkelde markten. Bij het selecteren van beleggingen zijn ESG-factoren voor ons belangrijk, omdat ze de risico’s kunnen beperken en laten zien waar kansen liggen. 

Lees verder