NL

Oranje Fonds kiest Anthos Fund & Asset Management voor vermogensbeheer

Oranje Fonds kiest Anthos Fund & Asset Management als nieuwe vermogensbeheerder voor het vermogen van circa EUR 300 miljoen. Anthos gaat een geïntegreerd pakket van beleggingsadvies en vermogensbeheerdiensten aan Oranje Fonds leveren.

Het fiduciair mandaat is aan Anthos toegekend na een selectietraject van enkele maanden in de eerste helft van 2023. Doorslaggevend in de keuze voor Anthos is de expertise op het gebied van verantwoord beleggen en de strategische visie van de vermogensbeheerder, die zich in 2022 openstelde voor externe klanten.

Sandra Jetten, Directeur-bestuurder van Oranje Fonds, over de keuze voor Anthos: “In ons zorgvuldige selectietraject vielen de strategische aanpak en toewijding van het Anthos-team ons op. Anthos focust niet alleen op het behalen van rendement, maar ook op de maatschappelijke aspecten van de beleggingen. Dat is voor ons van groot belang. Want dankzij ons vermogen kunnen wij ons inzetten voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Daarbij horen verantwoorde beleggingen. Dit alles maakte dat wij uiteindelijk hebben gekozen voor Anthos.”

Jacco Maters, CEO van Anthos Fund & Asset Management, over deze acquisitie: “We zijn trots op het feit dat Oranje Fonds heeft gekozen voor Anthos als fiduciaire partner. Het is een eer te kunnen bijdragen aan de vermogensgroei, zodat Oranje Fonds zich kan blijven richten op de continuïteit van hun maatschappelijke betrokkenheid. Wij zijn net als Oranje Fonds gericht op kapitaalbehoud op de lange termijn. Bovendien vinden wij elkaar in menselijke waardigheid, een waarde die Anthos hanteert als basis voor de beleggingsbeslissingen en die een kernwaarde voor Oranje Fonds is.”

Anthos gaat met ingang van 1 januari 2024 voor Oranje Fonds aan de slag. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Download het persbericht.

 

Dit is een marketing-uiting, samengesteld door Anthos Fund & Asset Management B.V. (‘Anthos’).
Anthos (KvK-nummer 34258108) heeft een vergunning van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht of personen die gemachtigd zijn dergelijke informatie te ontvangen op grond van andere toepasselijke wet- en regelgeving. Dit persbericht is niet bedoeld voor personen in rechtsgebieden waar (op basis van de nationaliteit, verblijfplaats van die persoon of anderszins) het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals burgers en ingezetenen van de VS, of waar de diensten van Anthos niet beschikbaar zijn. Het Impact Investing Fund is een subfonds van Anthos Fund II RAIF-SICAV S.A., goedgekeurd voor aanbieding aan professionele beleggers in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. Raadpleegt u het Private Placement Memorandum van Anthos Fund II RAIF-SICAV S.A. alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Meningen of informatie opgenomen in dit persbericht vormen op geen enkele wijze een uitnodiging, aanbod of aanbeveling om een effect te kopen, verkopen of hier afstand van te doen, of om een transactie aan te gaan of om een beleggingsadvies of - dienst te verlenen. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Uw rendement hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging/het product aanhoudt.