NL

Anthos Annual Investment Outlook 2024-2025

Anthos presenteert haar Annual Investment Outlook 2024-2025. Van de energietransitie tot geopolitiek, en van monetair beleid tot technologie wordt de wereld thans geconfronteerd met onordelijke transities. Dit vraagt niet alleen om actief beheerde en gediversifieerde portefeuilles, maar ook om meer verantwoord beleggen.

Met veel genoegen presenteren wij u onze Annual Investment Outlook 2024-2025.

Op verschillende gebieden vinden thans onordelijke transities plaats. Van de energietransitie tot geopolitiek, van monetair beleid tot technologie. Ondertussen blijven de 'oude' verschuivingen van vergrijzing en afnemende productiviteit de economische groei beïnvloeden. Dit is een uitdagende en transformerende omgeving waar beleggers doorheen moeten navigeren. Het vraagt om actief en verantwoord beleggingsbeheer en gediversifieerde portefeuilles met andere bronnen van rendement.

Hoe leest u dit rapport?

  • De key messages geven een kort en bondig overzicht van de belangrijkste punten uit de beleggingsvooruitzichten.
  • Vervolgens schetsen we in de executive summary onze algehele kijk op de wereld, die kan dienen als basis voor een gesprek tussen beleggingsprofessionals en cliënten.
  • De wereldwijde groei en inflatievooruitzichten geven een volledig beeld van onze visie voor de lange (5-10 jaar) en korte (2024-2025) termijn.
  • In de beleggingsvooruitzichten vertalen we de macro-economische omgeving naar verwachtingen voor beleggingen. We beschrijven de opvattingen van al onze teams voor de verschillende beleggingscategorieën, alsook de top-down visie van onze client portfolio managers.
  • De verwachtingen vormen de basis voor onze Capital Market Assumptions (CMA’s) van dit jaar (de rendementsverwachtingen voor alle beleggingscategorieën voor de komende vijf jaar). Beleggers kunnen deze gebruiken om ideeën op te doen voor hun portefeuilleconstructie en assetallocatie in 2024 en de jaren daarna.

We staan uiteraard open voor verdere dialoog en uw feedback.

Download Anthos Annual Investment Outlook 2024-2025 (Nederlands)

About our cover image: “The_Bog_Renatured_005“, showing bog renaturation in Estonia. Made by Photography Bernhard Lang.